fbpx

Kvalitet

”Att prestera 100% i alla led - instruktion, prestation, uppföljning & dokumentation.”

Städservice med kvalitet – Städkraft

Vi utför en mängd olika former av städservice i regionen runt Malmö och Helsingborg. Vårt mål är att vårt arbete ständigt skall förbättras och varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande uppdrag.

Detta uppnås genom att:

  • Utförd städservice överensstämmer med kundens behov och förväntningar
  • Fortlöpande bedömning av kundtillfredställelsen sker.
  • Ställda löften infrias.
  • Medarbetares utförda arbete och kompetens ständigt förbättras för att ge den bästa städservicen.

Ledningen på Städkraft AB har genomgått utbildning i både INSTA 800 och SRY/PRYL. Detta är två välkända kvalitetsmått inom städbranschen som hjälper oss att hålla hög kvalitet på vår städservice. Kvalitet är väldigt viktigt för oss och om ni vill veta mer om INSTA 800 och SRY/PRYL får ni gärna kontakta oss.