fbpx

Miljö

”Tillsammans jobbar vi för en bättre värld.”

Miljö – Den rena kraften

Vi använder oss av produkter som är märkta med Svanen som uppfyller miljökriterier enligt kemikalielistan som fastställts av Nordiska Miljömärkningsnämnden (NMN) efter remissförfarande.

Den omprövas för eventuell revision var tredje år.

Förutom Svanenmärkta produkter, är det viktigt att dosera rätt samt undvika onödiga transporter.

Microdukar samt micromoppar används i stor utsträckning för att värna om miljön och för att det är effektivt. Källsortering är ett annat sätt som främjar miljöarbetet.

Tillsammans med kunden uppnår vi detta mål.